Proszę o przyjęcie Mojego dziecka od: (wymagane)

Imię i nazwisko dziecka: (wymagane)

Data urodzenia: (wymagane)

PESEL: (wymagane)

Adres zameldowania dziecka: (wymagane)

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: (wymagane)

Numer telefonu: (wymagane)

Adres email:

Kod do przepisania:
captcha

Przepisz kod tutaj:

Zobowiązuję się podawać do wiadomości Przedszkola wszelkie zmiany w podanych wyżej
informacjach.

W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zmianami) wyrażam zgodę na
wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie danych w celach statystycznych
oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola.