FORMULARZ CHWILOWO NIECZYNNY PROSIMY PRZESYŁAĆ INFORMACJE O ZAPISANIU DZIECKA BEZPOŚREDNIO NA MAILA: bajkolandprzedszkole@gmail.com

  Proszę o przyjęcie Mojego dziecka od: (wymagane)

  Imię i nazwisko dziecka: (wymagane)

  Data urodzenia: (wymagane)

  PESEL: (wymagane)

  Adres zameldowania dziecka: (wymagane)

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: (wymagane)

  Numer telefonu: (wymagane)

  Adres email:

  Zobowiązuję się podawać do wiadomości Przedszkola wszelkie zmiany w podanych wyżej
  informacjach.

  W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zmianami) wyrażam zgodę na
  wykorzystywanie zawartych w niniejszej karcie danych w celach statystycznych
  oraz w sprawach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola.