Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland” jest świadome istotności zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jako „Bajkoland” podejmujemy działania w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa danych, których wystąpienie może prowadzić do utraty ich poufności, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym. „Bajkoland” dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

·        Objęcie szczególnym nadzorem wszelkich zbiorów i dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów i dzieci.

·        Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.

·        Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.

·        Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

DANE OSOBOWE

1.      Korzystając z formularzy kontaktowych lub marketingowych zawartych na stronach internetowych Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland”.  (dalej: „Zapisy”) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail , data urodzenia dziecka, etc. (dalej: „Dane”), ale też korzystając ze stron internetowych „Bajkolandu”.  udostępniając tym samym dane zapisane w Twojej przeglądarce stron internetowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) przez Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland” z siedzibą w Gdyni przy ul. Demptowskiej 71, które jest Administratorem Danych.

2.      Twoje dane osobowe przetwarzane będą na Twoje żądanie lub za Twoją zgodą głównie w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach, ofertach, promocjach oferowanych przez Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland”, a także w celu ankietowania oraz profilowania. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub maksymalnie 3 lata od ostatniego kontaktu z nami.

3.      W dowolnym momencie masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

4.      Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016).

5.      Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: bajkolandprzedszkole@gmail.comlub pisemnie na adres przedszkola.

6.      Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest TUTAJ.

PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA NA STRONACH SPÓŁKI

1.      Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland” oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).

2.      Pliki cookie nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.

3.      Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland”  stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych, uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania oraz do profilowania reklam, komunikacji marketingowej, etc.

4.      Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland” może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie, wyjść ze strony lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.

5.      Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland”  informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland”.

6.      Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland” używa różnych narzędzi na stronie Przedszkola (na przykład takich jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, itp.) dla celów marketingowych, ankietowych, statystycznych, reklamowych, w tym profilowania marketingowego.

7.      Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland” może łączyć dane zebrane o użytkownikach stron internetowych Przedszkola z danymi prawidłowo zbieranymi w  Przedszkolu (na podstawie odrębnie udzielonych, odpowiednich zgód) na potrzeby statystyczne i/lub marketingowe (w tym do profilowania).

8.      Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci (reklamy) produktów i usług Przedszkola także poza naszymi stronami internetowymi.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

1.      Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Przedszkola i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

2.      Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularzy podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.

3.      Przesłanie Przedszkolu Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularzy nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego.

4.      W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres bajkolandprzedszkole@gmail.com.

 

Obowiązek informacyjny

 

Wysyłając nam swoje dane w powyższym formularzu zgadzasz się na ich przetwarzanie zgodnie ze swoim zapisem/celem formularza (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO) i treścią klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I.        Administratorem Twoich danych osobowych będzie Przedszkole Niepubliczne „Bajkoland” z siedzibą w Gdyni przy ul. Demptowskiej 71.

II.      Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem adresu email: bajkolandprzedszkole@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III.    Cele i podstawy przetwarzania.

Możemy otrzymać od Ciebie dane osobowe w wyniku Twojego zapisu na dzień otwarty/kontakt od lub spotkanie z przedstawicielem Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland”  lub też wzięcia udziału w rekrutacji, czy też zapisania się na konkurs organizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Bajkoland”. (dalej „Zapisy”). Możemy również uzyskać dane osobowe (lub łączyć dane osobowe) w wyniku działania na naszej stronie różnego rodzaju narzędzi na naszej stronie (na przykład takich jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, itp.) dla celów marketingowych, ankietowych, statystycznych, reklamowych, w tym profilowania marketingowego.

Będziemy przetwarzać Twoje dane odpowiednio :

1.       w celu realizacji żądanych przez Ciebie działań w tym wykonania Zapisu, a także wysyłania Ci informacji związanych z Zapisem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

2.       w celu informowania Cię o promocjach, wydarzeniach, dniach otwartych, nowych przedszkolach, poradach, itp. na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

3.       w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.       w celach analitycznych i ankietowych (oceny jakości usługi i Twojej satysfakcji, lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.       w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (tylko w związku z wyżej wymienionymi celami) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (np. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany/elektronicznie, są również przetwarzane w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci produktów i usług Spółki.

IV.    Prawo do sprzeciwu

1.       W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.       W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V.     Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane dopóki nie wycofasz zgody lub nie zgłosisz sprzeciwu. Jednak nawet w przypadku braku wycofania takiej zgody, będziemy je przechowywać maksymalnie 3 lata od czasu ostatniego kontaktu z nami.

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody (w tym dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług). Możemy je przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę, zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że zdezaktualizowały się.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VI.    Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, np. firmom telekomunikacyjnym, prawniczym, informatycznym, analitycznym, doradczym, agencjom marketingowym, itp., ale zgodnie z RODO staramy się ograniczyć to grono, a także zakres przekazywanych danych zgodnie z zasadą „privacy by design”.

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b)     sprostowania (poprawiania) swoich danych

c)     usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d)     przenoszenia danych

e)     wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby skorzystać z tych praw prosimy o kontakt pod adresem email: ochronadanychosobowych@kids-co.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a dołożymy wszelkich starań, by dokonać żądanych zmian w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Do tego czasu możesz jeszcze otrzymywać od nas informacje i oferty.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do wykonania Zapisu i czynności z nim związanych (w tym wysyłanie informacji, przypomnień, itp.). Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać Twojego Zapisu ani czynności z nim powiązanych (np. przypomnienia, informacje, itp.).

IX.    Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Pozdrawiamy,

Zespół Niepublicznego Przedszkola „Bajkoland”